Съюз на пивоварите в Република България

 
  Съюз на пивоварите в България София 1000, ул. “Бачо Киро” 16

Телефон: 02/989 40 24; 0888 707 469; 0899 883 169

E-маil: ubb@i-n.net; unionofbrewers@mail.bg; ivana.r@abv.bg
 
On-line библиотека за добра практика в търговските комуникации
 
 

Меморандум за сътрудничество

 
Днес, 19.07.2007 г., Съветът за саморегулация на търговските комуникации на Съюза на пивоварите в Р България (СПБ), представляван от председателя на СПБ Владимир Иванов и главния секретар на СПБ Ивана Радомирова, и Федерация на потребителите в България (ФПБ), представлявана от председателя на федерацията проф. Йовчо Топалов и изпълнителния секретар Павел Кърлев,
наричани по-нататък страни, водени от желанието да развиват сътрудничеството между браншовата организация на производителите на пиво и Федерацията на потребителите в България, като признават:
  необходимостта от контакти;
  развитието на диалогични и добронамерени отношения;
  приемането на инициативи в полза на обществения интерес;
  утвърждаването на правила за саморегулация на маркетинговите политики;
  разширяване обмена на информация с цел прецизиране на предварителната потребителска информация и повишаване ефективността на обратната връзка, и имайки рамките на прилагане достиженията на правото на страните от ЕС и приетите в страните от общността практики за сътрудничество между организациите на бизнеса и сдруженията на потребителите,се споразумяха за следното:
Чл. 1. Целта на настоящия меморандум за сътрудничество е да подпомага взаимодействието между страните с приоритет прилагане стандартите на приетия от СПБ Кодекс за отговорна търговска комуникация и етични стандарти, включващ правила за реклама, маркетинг, мърчандайзинг и организиране на събития за промоциране на бира.

Чл. 2. Страните приемат да си сътрудничат за:
  популяризирането на философията, духа и преимуществата на саморегулаторните механизми на търговските комуникации с цел повишаване ефективността на обратната връзка и прецизиране на предварителната потребителска информация;
  спазването на правилата и принципите на Кодекса за отговорна търговска комуникация и етични стандарти на СПБ;
  организирането на работни срещи и дискусии по политиките, средствата и механизмите, подпомагащи създаването и развитието на саморегулаторни органи и системи, отговарящи на потребителския интерес, като се прилагат постиженията, насоките и развитието в тази сфера на страните от ЕС;
  оказване на съдействие и консултации на заинтересовани лица и институции по инициативи за създаване на правна уредба за саморегулаторни механизми и органи на саморегулация като средства за защита на обществения интерес, както и да организират такива инициативи на ниво неправителствен сектор.
 
Прочети още ...
 
Назад   Напред