On-line библиотека за добра практика в търговските комуникации

 
  Оперативна програма Административен капацитет  
 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”,
cъфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
 

 

Меморандум за сътрудничество

 
Днес,  27.11. 2008 год., Съветът за саморегулация на търговските комуникации на  Съюза на пивоварите в Р България (СПБ), представляван от председателя на СПБ Владимир Иванов и главния секретар на СПБ  Ивана Радомирова, и Българска национална асоциация на потребителите (БНАП), представлявана от председателя на Асоциацията доц. Даниела Петрова  и изпълнителния директор Богомил Николов, наричани по–нататък СТРАНИ,
водени от желанието  да развиват сътрудничеството между браншовата организация на производителите на пиво и Българска национална асоциация на потребителите, като признават:
  необходимостта от контакти;
  развитието на диалогични и добронамерени отношения;
  приемането на инициативи в полза на обществения интерес;
  утвърждаването на правила за саморегулация на маркетинговите политики;
  разширяване обмена на информация с цел прецизиране на предварителната потребителска информация и повишаване ефективността на обратната връзка, и имайки рамките на прилагане достиженията на правото на страните от ЕС и приетите в страните от общността практики за сътрудничество между организациите на бизнеса и сдруженията на потребителите,се споразумяха за следното:

Чл.1. Целта на настоящия меморандум за сътрудничество е да подпомага взаимодействието между страните с приоритет прилагане стандартите на приетия от СПБ Кодекс за отговорна търговска комуникация и етични стандарти, включващ правила за реклама, маркетинг, мърчандайзинг и организиране на събития за промоциране на бира.

Чл. 2. Страните приемат да си сътрудничат за:

  популяризирането на философията, духа и преимуществата на саморегулаторните механизми на търговските комуникации с цел повишаване ефективността на обратната връзка и прецизиране на предварителната потребителска информация;
  спазването на правилата и принципите на Кодекса за отговорна търговска комуникация и етични стандарти на СПБ;
  организирането на работни срещи и дискусии по политиките, средствата и механизмите, подпомагащи създаването и развитието на саморегулаторни органи и системи, отговарящи на потребителския интерес, като се прилагат постиженията, насоките и развитието в тази сфера на страните от ЕС;
  оказване на съдействие и консултации на заинтересовани лица и институции по инициативи за създаване на правна уредба за саморегулаторни механизми и органи на саморегулация като средства за защита на обществения интерес, както и да организират такива инициативи на ниво неправителствен сектор.
 
Прочети още ...
 
Назад   Напред