On-line библиотека за добра практика в търговските комуникации

 
  Оперативна програма Административен капацитет  
 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”,
cъфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
 

 

Меморандум за сътрудничество

 
Преамбюл
А. Съюзът на пивоварите в Република България (СПБ):
  Обединява пивоварните компании в България и е единствен легитимен представител на интересите на пивоварната индустрия в страната.
  Съзнава отговорността на индустрията и отделните пивоварни компании пред обществото и в съответствие с това работи за установяване на честни и открити отношения на диалог и сътрудничество с организациите в защита на обществения интерес и с институциите в страната.
  Меморандум за сътрудничествоРазработва и прилага система за саморегулация на пивоварния бранш по отношение на търговската комуникация спрямо потребителите на пиво (съгласно Кодекса за отговорна търговска комуникация и етични стандарти на пивоварната индустрия), налагаща самоограничения за рекламирането и комуникацията на пиво, насочена към непълнолетни, шофиране и консумиране на пиво, извършване на опасни дейности и консумиране на пиво, връзка между социален и друг успех и консумация на пиво, извършване на опасни дейности и консумация на пиво и др.
  Развива връзки и взаимоотношения с други организации от неправителствения сектор за разработване и осъществяване на обществени политики, насочени към защита на индустриалните и обществените интереси.
 
Прочети още ...
 
Назад   Напред