On-line библиотека за добра практика в търговските комуникации

 
  Оперативна програма Административен капацитет  
 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”,
cъфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
 

 

Основни принципи на отговорната търговска комуникация на пивоварите в България

 
Основните принципи на отговорната търговска комуникация на пивоварите в България са подготвени с дължимия респект и обществена отговорност. Приетите правила се основават на добросъвестност, равнопоставеност и безпристрастност. Рекламата, спонсорството и събитията за промоциране на пиво трябва да са законосъобразни, честни, почтени и да са в съответствие с общоприетите норми за лоялна конкуренция и добра бизнес практика. Никакви обстоятелства не могат да провокират игнорирането на тези принципи и да предизвикват неетично отношение към публиката; нарушаване на стандартите за благоприличие и добър вкус, както и по никакъв начин не трябва да оронват човешкото достойнство и чест.
Производителите на пиво в страната, обединени в Съюза на пивоварите в България, прилагаме следните основни принципи за търговска комуникация в бранша:
І. Отговорна консумация
  Търговската комуникация на пиво не бива да насърчава прекомерната или безотговорна консумация, нито да представя въздържанието или умереността в употребата на пиво по негативен начин.
  Търговската комуникация на пиво не бива да предполага каквато и да било асоциация с жестоко, агресивно, опасно или антисоциално поведение.
  Търговската комуникация на пиво не бива да показва хора, които изглеждат опиянени от въздействието на алкохола, нито да внушават, че подобно поведение е приемливо.
ІІ. Деца и младежи
  Търговската комуникация на пиво не бива да е насочена към лица под 18-годишна възраст, нито да показва непълнолетни лица да консумират пиво.
  Търговската комуникация на пиво не трябва да промоцира пивото в печатни или електронни медии, нито да го представя в телевизионни и др. програми или промоционални събития, насочени към лица под 18 години.
ІІІ. Управление на МПС и машини
  Търговската комуникация на пиво не бива директно или индиректно да създава асоциации и нагласи за консумация в комбинация с управлението на всякакъв вид превозни средства.
  Търговската комуникация на пиво не бива да създава асоциации и нагласи за консумация преди или по време на работа с потенциално опасни машини или с изпълнението на потенциално опасни дейности.
ІV. Здраве и умерена консумация
  Търговската комуникация на пиво не бива да представя и внушава, че пивото има свойства да предотвратява, да повлиява или да лекува болести, нито да се позовава на такива свойства.
 
Прочети още ...
 
Назад   Напред